Zariadenia sociálnych služieb v trenčianskej župe majú svoje defibrilátory!

Zariadenia sociálnych služieb v trenčianskej župe majú svoje defibrilátory!

Práve inštitúcie sociálnych služieb, ktorých klienti sú väčšinou starší ľudia, si uvedomujú dôležitosť AED zariadení. Automatické defibrilátory majú potenciál zásadným spôsobom ovplyvniť výsledky pri rýchlej a účinnej reakcii na záchvat srdcového zlyhania. Aj keď si samozrejme všetci želáme, aby sa takéto tragické situácie nestávali, je dôležité byť pripravený na rýchlu a profesionálnu záchranu v prípade potreby.

“Naše poslanie nie je iba dodávať technológiu, ale skutočne prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí,” hovorí riaditeľ organizácie pre záchranu životov. “Veríme, že tieto automatické defibrilátory nebudú iba chladnými kusmi technológie, ale skutočnými záchranármi pre našich starších občanov.”

Defibrilátory nie sú novinkou, no ich automatizácia a prístupnosť môžu výrazne zvýšiť účinnosť záchrany životov. AED prístroje sú navrhnuté tak, aby ich mohli použiť aj laici bez lekárskeho vzdelania. Ich jednoduché ovládanie a hlasové inštrukcie vedú používateľa k tomu správnemu postupu pri záchvate srdcového zlyhania. Táto funkcia je významná najmä v situáciách, keď profesionálny zdravotnícky personál nemusí byť na mieste dostupný okamžite.

Inštitúcie sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť starším ľuďom, majú jedinečný pohľad na túto problematiku. Ich klienti sú väčšinou v zraniteľnejšom stave a riziko srdcových záchvatov je vyššie. V týchto prostrediach môžu AED prístroje skutočne znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.

“Je to veľký krok vpred v našom úsilí chrániť našich seniorov,” hovorí riaditeľka miestneho domova dôchodcov. “Tieto defibrilátory nám poskytujú pocit väčšej istoty a bezpečnosti pre našich obyvateľov.”Aj keď si prajeme, aby bolo potrebné tieto zariadenia použiť čo najmenej, ich prítomnosť a schopnosť zachrániť životy prispievajú k vytvoreniu bezpečnejšieho a dôstojnejšieho prostredia pre našich starších spoluobčanov. Sme radi, že sme mohli takto pomôcť a odovzdať naše defibrilátory tam, kde je to potrebné.