Prečo si zaobstarať AED?

Prečo si zaobstarať AED?

Srdcová zástava, náhle a nečakane prerušujúca tok krvi a dýchanie, je jednou z najstrašidelnejších situácií, ktoré sa môžu udiať. No existuje nástroj, ktorý môže urobiť rozdiel medzi životom a smrťou pre tých, ktorí sa ocitnú v tejto tragédii – Automatický externý defibrilátor, skrátene AED.

Čas je kľúčovým faktorom

Pri zástave srdca je každá minúta zlatom, pričom rýchlosť reakcie je ústredným faktorom. Čas do prvého defibrilačného výboja je kľúčovým ukazovateľom pre prežitie. S každou minútou, ktorú prežitý prekonáva bez defibrilácie, miera prežitia klesá až o 10 percent. Odborníci na kardiológiu sa zhodujú, že defibrilácia by mala byť vykonaná do piatich minút od zástavy. Bohužiaľ, rýchlosť, s ktorou záchranárske tímy prichádzajú na miesto, často nedosahuje túto kritickú hranicu. Mnohokrát prichádzajú až po 12-15 minútach, čo môže byť príliš neskoro.

AED: Zachraňovač v malom balení

A tu prichádza na scénu AED. Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby ich mohol použiť prakticky ktokoľvek. Sú kompaktné, ľahké na prenášanie a ich použitie nevyžaduje komplikované lekárske vzdelanie. AED funguje tak, že analyzuje rytmus srdca postihnutého a ak zistí, že ide o tzv. defibrilovateľný rytmus, automaticky vydá impulz, ktorý má obnoviť normálny rytmus srdca.

Priblížme si niektoré výhody AED:

  • Zvyšuje šancu na prežitie: AED môže výrazne zvýšiť mieru prežitia pri zástave srdca. Každá minúta, ktorá uplynie pred defibriláciou, znižuje mieru prežitia o 7 až 10 percent. S rýchlym a správnym použitím AED sa táto šanca dramaticky zvyšuje.
  • Jednoduchosť použitia: AED sú navrhnuté tak, aby ich mohol použiť prakticky ktokoľvek. Hlasové inštrukcie a jednoduché pokyny na obrazovke vás vedú krok za krokom cez proces defibrilácie.
  • Dostupnosť: AED môžu byť umiestnené na verejných miestach, ako sú školy, letiská, štadióny a iné. To znamená, že v prípade núdze je prístup k týmto zariadeniam rýchly a ľahko dostupný.
  • Cena: Cena AED sa pohybuje približne na úrovni osobného počítača a jeho softvéru. To znamená, že investícia do AED je relatívne dostupná a jeho prínosy v prípade núdze môžu byť nepopierateľné.

Zlepšiť mieru prežitia pri srdcovej zástave by mal byť spoločným cieľom nás všetkých. AED sú skvelým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa. Pamätajme si, že AED môžu znamenať rozdiel medzi životom a smrťou pre obete srdcovej zástavy. Nech už ide o miesto práce, verejnú budovu alebo naše domovy, investícia do AED môže mať nevyčísliteľnú hodnotu v núdzi. Práve tieto jednoduché zariadenia môžu byť tým mostom medzi zástavou srdca a druhou šancou na život.