Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných dát

Vyplnením vašich osobných údajov sa spoločnosť AURA TRADE s.r.o., so sídlom na adrese Šoltésovej 1995, 91101 Trenčín, IČO 44733721, stáva prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Tieto údaje budeme evidovať na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Vaša emailová adresa bude vedená s cieľom zasielania informačných ponúk prostredníctvom emailu.

1.Účel spracovania

  • zasielanie informačných ponúk prostredníctvom e-mailu
  • zlepšovanie kvality služieb a produktov
  • marketingové účely

2. Získavanie osobných údajov

  • prostredníctvom registrácie na webovej stránke
  • prostredníctvom objednávania tovaru alebo služieb
  • prostredníctvom cookies

3. Informácie o tom, ako sa osobné údaje chránia

  • používanie šifrovania
  • pravidelné aktualizácie bezpečnostných systémov
  • prístup k osobným údajom len oprávneným zamestnancom

 

Vaše práva

Máte právo podať námietku proti tomuto spracovaniu, ako aj požiadať o opravu zadaných osobných údajov, získať informácie o tom, aké osobné údaje o vás evidujeme, a v prípade možnosti požiadať o výmaz osobných údajov. V prípade automatizovaného spracovania máte právo na prenositeľnosť údajov a právo nebyť podrobení rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracovaní. Ak ste nám dali súhlas so spracovaním osobných údajov, upozorňujeme, že môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, a je povinnosťou prevádzkovateľa tieto údaje následne vymazať a nepokračovať v ich spracovaní. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov proti tomuto spracovaniu. Svoje žiadosti môžete zasielať na e-mailovú adresu auratrade@auratrade.sk alebo na adresu sídla našej spoločnosti: AURA TRADE s.r.o. Šoltésovej 1995, 91101 Trenčín.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne) z iných webových stránok. Vložený obsah z iných stránok sa spracováva rovnako, ako keby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať osobné údaje o vás, používať súbory cookies, vkladať tretie strany na sledovanie a monitorovanie vašej interakcie s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak máte na danej webovej stránke vytvorený účet a ste prihlásení.